آنتن تقویت شبکه و تجهیزات رادیویی وایرلس - Phase / فاز آنتن وایرلس سه بعدی مدل 25dbi Easy