چکمه-بوت زنانه - Baldi / بالدی بوت پاشنه بلند زنانه - بالدی - قرمز