بلندگو -باند -اسپیکر ماشین -خودرو - Concord+ / کنکورد پلاس توییتر خودرو مدل P44S