جعبه و گوی موزیکال - - / برند نامشخص جعبه موزیکال مدل کارتون فروزان - FROZEN