درب ضد سرقت-حریق - - / برند نامشخص درب ضد سرقت کد 1004 L - قهوه ای