اجاق ذغالی مسافرتی - سفری - - / برند نامشخص ساج سفری مدل E104