لباس شنا-مایو زنانه - Etam / اتام سوتین پوش آپ - رنگ سرمه ای - 6481372