سینی فر - - / برند نامشخص سینی فر مدل تارا کد 35457