بخاری برقی-رادیاتور - SINBO / سینبو فن هیتر مدل SFH3317