پرده - - / برند نامشخص پرده زبرا سفید و آبی مدل HS-2 سایز 80x150 سانتی متر