جعبه و گوی موزیکال - - / برند نامشخص گوی موزیکال مدل پونی و میله قلبی کد 3432 - B