يخچال ساید بای ساید -Side by side - DAEWOO / دوو یخچال و فریزر ساید بای ساید مدل D2S-1033MW