293
کالای نو

جارو مکنده صنعتی

جارو مکنده صنعتی

جارو مکنده صنعتی در محیط های صنعتی کاربرد فراوانی دارند.

دستگاه های جارو مکنده صنعتی می توانند کار تمیز کاری را در مجموعه های صنعتی آسان کنند.

مکش هوا توسط این دستگاه ها سبب جمع آوری زباله ها می شود.

مکش هوا به وسیله موتور مکش این دستگاه ها انجام می شود.

موتور مکش دارای پره هایی است که به وسیله الکتروموتور به چرخش در می آید.

گردش پره ها سبب ایجاد جریان هوا می شود که سبب خروج هوای داخل مخزن می شود.

این خروج دائم هوا از داخل مخزن سبب حرکت جریان هوا از بیرو به سمت دستگاه می شود.

انواع زباله ها را می توان به وسیله این دستگاه ها جمع آوری کرد.

از جمله زباله هایی که می توان به این روش مکش کرد انواع مواد مایع و جامد است.

این مواد با جریان هوا به کمک خرطومی به مخزن زباله انتقال می یابد.

زباله های جمع شده در مخزن را می توان به راحتی تخلیه کرد.

این دستگاه ها با توجه به نوع کاری که دارند موتورهای تخصصی دارند.

موتور ها به دسته های مختلف دائم کار و غیر دائم کار تقسیم بندی می شوند.

کلیدواژه های مربوط به جارو مکنده صنعتی

جاروی مکنده صنعتی – جارو مکنده آب و خاک صنعتی –

جارومکنده صنعتی – جارو مکنده نیمه صنعتی –

قیمت جاروی مکنده صنعتی – قیمت جارو مکنده آب و خاک صنعتی –

قیمت جارومکنده صنعتی – قیمت جارو مکنده نیمه صنعتی –

فروش جاروی مکنده صنعتی – فروش جارو مکنده آب و خاک صنعتی –

فروش جارومکنده صنعتی – فروشنده جارو مکنده نیمه صنعتی –

دستگاه جاروی مکنده صنعتی – دستگاه جارو مکنده آب و خاک صنعتی –

دستگاه جارومکنده صنعتی – دستگاه جارو مکنده نیمه صنعتی –

مشخصات آگهی دهنده

محمد رضایی
09122937578
09122937578
irancleaningcenter@gmail.com
استان تهران، شهرستان تهران،

لیست قیمت جاروبرقی صنعتی

جدیدترین آگهی ها: جاروبرقی صنعتی

همه آگهی های جاروبرقی صنعتی