لیست قیمت به روز و آنلاین کیت ابزار

کمترین قیمت: ۸۳۰,۰۰۰ تومان

بیشترین قیمت: ۸۳۰,۰۰۰ تومان

کمترین قیمت: ۷۵۰,۰۰۰ تومان

بیشترین قیمت: ۷۵۰,۰۰۰ تومان

کمترین قیمت: ۷۲۰,۰۰۰ تومان

بیشترین قیمت: ۷۲۰,۰۰۰ تومان

IKEA مجموعه 17 عددی ابزار مدل Fixa

کیت ابزار آیکیا شامل چکش - آچار فرانسه - انبردست - پیچ‌گوشتی با سرپیچ های مختلف

کمترین قیمت: ۶۲۰,۰۰۰ تومان

بیشترین قیمت: ۶۲۰,۰۰۰ تومان

IKEA مجموعه 4 عددی ابزار مدل FIXA

کیت ابزار آیکیا شامل چکش - آچار فرانسه - انبردست - پیچ‌گوشتی

کمترین قیمت: ۵۸۸,۰۰۰ تومان

بیشترین قیمت: ۵۸۸,۰۰۰ تومان